A downloadable game for Windows and macOS

>>>> FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN

Co je Havel Race?

V této závodní hře se hráč stane osobním řidičem Václava Havla a musí ho dovézt včas na různá setkání. Jednotlivé levely jsou vytvořeny na základě reálných událostí – setkání Václava Havla s představiteli režimu, jednání Občanského fóra apod.

Série interaktivních objektů - herních kabinetů "Sametové arkády" vznikla jako příspěvek Činohry Národního divadla k třicetiletému výročí revoluce v roce 1989.

Vzhledem k momentální karanténě poskytujeme tuto verzi pro hraní na počítači, z pohodlí domova. Návod na spuštění hry najdete na této stránce níže. (Duben 2020)

Další informace na profilu Činohry ND zde.

What is Havel Race?

In this racing game, the player becomes a personal driver of Václav Havel and has to bring him in time for various meetings. Individual levels are created on the basis of real events - meeting of Václav Havel with representatives of the regime, meetings of the Civic Forum, etc.

A series of interactive objects - the "Velvet Arcade" game cabinets were created as a contribution of the National Theatre Drama, Prague, Czech Republic to the 30th anniversary of the 1989 revolution.

Due to the current quarantine, we provide this version for computer gaming, from the comfort of home. (April 2020)

More information on the National Theatre Drama profile here.

Download

Download
havelrace_win_1.2.zip 17 MB
Download
havelrace_macos_1.2.app.zip 12 MB

Install instructions

Je potřeba nainstalovat aplikaci Itch.IO a v ní pak hru najít, nainstalovat a spustit.
You have to install Itch.IO app and run the game inside it.

Videonávod: / Video instructions:

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.